Πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες εισέρχονται στην Ελλάδα;

Σε ποιες πηγές ανατρέξαμε;

Χρώμα:

Χρώμα:

Χρώμα:

Ελληνική Αστυνομία.
Επίσημη πηγή καταμέτρησης για την Ελλάδα
Ύπατη Αρμοστεία (ΟΗΕ)
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IMO)
Ημερομηνία ενημέρωσης στοιχείων από όλες τις πηγές: 16/06/2016

Πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα (ετος 2015);

Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πηγών (περίπου 10% από ΕΛΑΣ - ΟΗΕ).

Είναι τα στοιχεία προβληματικά λόγω της μαζικής εισροής και της αδυναμίας καταμέτρησης; Ή το πρόβλημα υπήρχε και παλαιότερα;

Μήπως οι καταμετρήσεις του 2014 είναι καλύτερες;

Αλβανοί που εισήλθαν στη χώρα (2014)

Οι αποκλίσεις υπήρχαν πριν την προσφυγική κρίση.

Τι γίνεται σε καταμετρήσεις με άλλες εθνότητες;

Σύριοι που εισήλθαν στη χώρα (2014)

Αφγανοί που εισήλθαν στη χώρα (2014)

Οι αποκλίσεις είναι συστηματικές σε όλες τις μετρήσεις.

Υπάρχουν ακόμη αυτές οι αποκλίσεις το 2016;

Αριθμός μεταναστών που εισέρχονται Ελλάδα (ετος 2016);

Στοιχεία μέχρι και για Μάιο 2016

Στοιχεία μέχρι και για Μάιο 2016

Στοιχεία μέχρι και για Μάιο 2016

Οι αποκλίσεις έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν σημαντικές (περίπου 7-8% μεταξύ πηγών).

Τι μπορεί να προκαλεί αυτές τις αποκλίσεις;

Τι επηρεάζει τις μετρήσεις;

Ορισμοί

Τι ορίζεται ως "μετανάστης", "πρόσφυγας", "άπατρις";

Ποιο είναι το κοινό για το οποίο ενδιαφέρεται κάθε οργανισμός;

Π.χ. ΟΗΕ μιλά για πληθυσμό ενδιαφέροντος (population of concern), ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μιλά για "συλληφθέντες για παράνομη είσοδο στη χώρα".

Σημεία ελέγχου

Οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης; Συλλήψεις; Καταγραφές άλλων;

Γιατί μας ενδιαφέρει;

Ποιές αποφάσεις επηρεάζουν τα παραπάνω νούμερα;

Κατανομή κονδυλίων για αντιμετώπιση κρίσης από ΕΕ

Προβλέψεις και προδραστική αντιμετώπιση κρίσεων

Ετοιμότητα ανάπτυξης υποδομών

Creative Commons License
Refugee Number Infographic by Elina Makri and SciFY PNPC is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.